Vnitřní moudrost

Uprostřed křižovatky našich životů je místo, kde se pozastavíme, abychom rozjímali nad tím, co pro nás znamená žít život naplněný moudrostí, láskou, silou a světlem. Většina takových pozastavení přichází ve chvíli, kdy je náš fyzický život zde na Zemi zmítán množstvím různých dramat, disbalancí, stále dokola se opakujících stejných situací a bolestivých či chaotických lekcí, které zdánlivě nemají pražádný jiný význam než nás stahovat dál od sebe, dolů do tmy, ze které možná časem vzejde nějaké požehnání a poznání. V takových chvílích se snažíme najít řešení většinou zvnějšku. Začneme číst moudré knihy, které s námi někdy rezonují, někdy vůbec. Snažíme se získat od našich přátel či od lidí, které považujeme za moudré, rady, které pak neumíme či občas umíme využít. Ženeme se za poznáním v různých náboženských či spirituálních směrech, hledáme činnosti, které nás naplňují radostí a zaujetím a uprostřed těchto činností máme pocit, že jsme si zase o kousek blíž. Vše jsou to ale jen malé krůčky obcházející menším či větším obloukem skutečný zdroj moudrosti – naše skutečné, vnitřní Já.

Budeme-li ve chvíli, kdy potřebujeme moudrého učitele a rádce ke své životní situaci pohlížet kolem sebe, toto jádro moudrosti většinou přehlídneme. Sami sobě jsme nejvlídnějším přítelem, sami sobě nejmoudřejším rádcem a sami sobě nejlepším učitelem. Budeme-li pevně spojeni se svou Já jsem přítomností a budeme-li se ve chvílích potřeby moudře, s láskou a silnou vůlí stále dokola obracet do svého nitra, brzy nalezneme odpovědi a řešení, která hledáme. Ve chvílích, kdy kolem Vás zuří bouře, i ve chvílích, kdy Vám jen jemný vítr ochlazuje tváře – vždy se zase a znovu obracejte pouze sami k sobě, do sebe. Pokud se budete cítit osamělí, opuštění na celém širokém světě, vždy máte sami sebe a tuto skutečnost Vám nikdo nikdy nevezme. Vždy jste sami pro sebe tou největší jistotou a oporou. Pěstujte si trpělivě a vytrvale lásku ke své vnitřní moudrosti, lásku sami k sobě, utiště bzukot nízkých myšlenek, které Vám rozptylují pozornost od nalezení řešení k Vaší situaci či nezodpovězeným otázkám a dejte si též čas odpovědi nalezené v tichu své mysli řádně přetřídit, prozkoumat, poodstupte a důvěřujte, co Vám Vaše Já jsem přítomnost moudře radí.

Někdo si tento čas sám pro sebe nelezne při niterné a hluboké meditaci. Jiný při vytrvalém a fyzicky vysilujícím posilování. Pro jiného je ideální pozastavit se při péči o zahradu, další si půjde zaběhat, dokud na konci svých sil neuvidí střed svého Já, ve kterém může na chvíli spočinout. Někdo potřebuje být neustále na cestě, poznávat nová místa a nové země, aby došel sám k sobě. Ať tak či tak, nikdy na svou vnitřní moudrost nezapomínejte. Je tu pořád, je součástí Vás. Nepotřebujete ani kvantum knih, ani rady zvenčí, nepotřebujete aplikovat různé náboženské postupy, abyste nalezli řešení. Potřebujete si jen sami pro sebe vytvořit onen posvátný prostor, ve kterém si dáte možnost naslouchat sami sobě, naučte se důvěřovat si, nikdo neví lépe než Vy, co je pro Vás tím správným směrem. Sami sobě jste Počátkem i Koncem. Sami sobě jste vším – láskyplným přítelem, moudrým učitelem, silným a vytrvalým rádcem, radostným pohlazením, světlem v temnotě i mírem a harmonií tam, kde hrozí boj.

Věřím, že pokud se naučíte této celistvosti a zvnitřnění, Váš vnější svět se urovná a situace, které by Vám případně odebíraly sílu a energii se projasní. Věřím též, že po dosažení této vnitřní moudrosti a celistvosti se na své cestě setkáte s těmi, kteří takto též pracují a společně budete dávat jeden druhému tento prostor v harmonické spolupráci a podpoře. Namísto rad dáte druhému člověku posvátný a láskyplný prostor, aby řešení nalezl sám v sobě, takové vztahy jsou pak skutečným požehnáním – ať již mezi partnery, přáteli či spolupracovníky. Sami v sobě již nikdy více nebudete osamoceni, sami v sobě již nikdy více nebudete mít potřebu někoho dalšího, kdo by Vás doplnil či poskládal dohromady. Sami v sobě dosáhnete vnitřního mistrovství života v moudrosti, lásce a harmonii.

No Comments

Comments are closed.