Charles Bukowski – cover knihy

What matters most is how well you walk through the fire.

Case study pro mého oblíbeného autora a jednu z mých nejmilejších knih od něj. Důraz byl kladen na minimalismus materiálů použitých na hřbet i obal a čitelnost celého textu, na silnou expresivní fotografii samotného autora a doplnění o plakáty s výraznými citáty z knihy.