Donska clinic

Logo a identita

Zde jsem vytvořila logo, ale též jsem se podílela na interiéru kliniky. Klinika dnes už bohužel neexistuje, ale spolupráce byla krásná.