Florals

Logo a identita

Pro společnost Florals, která se zabývá prodejem a dovozem umělých květin do ČR jsem připravila logo a celou identitu, u které byl kladen důraz na silnou typografii využitou v logu a doplněnou o elegantní a minimalistické barvy a materiály využité pro tiskové materiály.